Bestyrelsen

Formand: Tine Norup

Mobilnr: 60658344

Kassere: Pia Jensen

Sekretær: Linda Schmidt

Bestyrelsemedlem:Sommer Tupi

BestyrelseMedlem Allan Karstesen

Suppleant:  Trine Karstensen 

Revisor : Aase Nielsen